Công Tắc 2 Chiều, 1 Gang, Size 1.5m

Công Tắc 2 Chiều, 1 Gang, Size 1.5m